นิสสัน จับมือ กฟผ. ในการส่งเสริมด้านสถานีชาร์จไฟฟ้าและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของไทย สู่การเป็นผู้นำสังคมขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในระดับอาเซียน

นิสสัน จับมือ กฟผ. ในการส่งเสริมด้านสถานีชาร์จไฟฟ้าและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของไทย สู่การเป็นผู้นำสังคมขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในระดับอาเซียน

ร่วมมือกันสนับสนุนพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้าและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

Mar 11, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!