น่าน อำเภอท่าวังผา ณ. “วัดศรีมงคล” กาลครั้งหนึ่ง 

น่าน อำเภอท่าวังผา ณ. “วัดศรีมงคล” กาลครั้งหนึ่ง 

วัดศรีมงคลเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอท่าวังผา วัดแห่งนี้สะท้อนความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม จารีต ประเพณีแบบชาวล้านนาที่อยู่เคียงธรรมชาติ

Nov 14, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!