บริดจสโตนร่วมมือกับทีมพัฒนารถสำรวจดวงจันทร์ของ Teledyne

บริดจสโตนร่วมมือกับทีมพัฒนารถสำรวจดวงจันทร์ของ Teledyne

Teledyne Brown Engineering (Teledyne) เผยว่า บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (บริดจสโตน) ได้ร่วมมือกับทีมงานของ Teledyne ซึ่งกำลังออกแบบและสร้างรถสำรวจดวงจันทร์ (Lunar Terrain Vehicle หรือ LTV)

Oct 20, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!