บาคาร์ดี ประกาศความสำเร็จแคมเปญดนตรีระดับโลก “คองก้า ฟีทเจอริ่ง ยู”  ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างประสบการณ์ทางดนตรีผ่านคลิปเต้นโคฟเวอร์เพลง CONGA

บาคาร์ดี ประกาศความสำเร็จแคมเปญดนตรีระดับโลก “คองก้า ฟีทเจอริ่ง ยู” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างประสบการณ์ทางดนตรีผ่านคลิปเต้นโคฟเวอร์เพลง CONGA

แถลงความสำเร็จของแคมเปญดนตรีระดับโลก “คองก้า ฟีทเจอริ่ง ยู” (Conga Feat. You) เพื่อสร้างประสบการณ์ทางดนตรีผ่านกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้ง

Dec 21, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!