ปตท.สผ. ยังคงผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมาได้ตามปกติ

ปตท.สผ. ยังคงผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมาได้ตามปกติ

ขอแจ้งว่า บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) สำนักงานย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังคงดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้า รวมถึงโครงการร่วมทุน

Feb 1, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!