ปธน.ไบเดน ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ-ปกป้องสตรี

ปธน.ไบเดน ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ-ปกป้องสตรี

ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร 2 ฉบับ ในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐฯ ที่มีจุดประสงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลชุดที่แล้ว

Mar 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!