ประชาชนกังวลราคายานพาหนะและค่าใช้จ่ายการเดินทางจะพุ่ง หลังราคาพลังงานสูงขึ้น

ประชาชนกังวลราคายานพาหนะและค่าใช้จ่ายการเดินทางจะพุ่ง หลังราคาพลังงานสูงขึ้น

สถานการณ์ขณะนี้คืออัตราเงินเฟ้อสูงและยิ่งไปกว่านั้นคือราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังเป็นภัยคุกคาม ที่จะระงับการเปลี่ยนแปลงของยานพานหนะในเยอรมนี

Jul 19, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!