ประวัติวันประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ ‘วันชาติอเมริกา’ 4 กรกฎาคม

ประวัติวันประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ ‘วันชาติอเมริกา’ 4 กรกฎาคม

การฉลองวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่ 18 โดยในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 หรือเมื่อ 245 ปีที่แล้ว สภาแห่งภาคพื้นทวีป (Continental Congress)

Jul 4, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!