“ปราสาทนครหลวง” พระเมรุมาศมหาปราสาทแห่งพระเจ้าปราสาททอง  เมกะโปรเจคที่ไม่ได้ใช้งาน

“ปราสาทนครหลวง” พระเมรุมาศมหาปราสาทแห่งพระเจ้าปราสาททอง เมกะโปรเจคที่ไม่ได้ใช้งาน

เล่าตามตามเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง ว่า “.. พระที่นั่งนครหลวง ปราสาทมียอดปรางค์ยอดเดียว แลมียอดมณฑปเรียงรายเป็นหลายยอด

Oct 31, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!