ผลงานวิจัยระบุ ประเทศไทยให้ความสนใจในรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในอาเซียน

ผลงานวิจัยระบุ ประเทศไทยให้ความสนใจในรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในอาเซียน

ผู้บริโภคชาวไทยมีความต้องการ มีความสนใจ และตื่นตัวต่อระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

Feb 4, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!