ผู้ถือหุ้น EA อนุมัติออกหุ้นกู้ใหม่วงเงิน 2 หมื่นล. จ่ายปันผล 0.30 บ./หุ้น-จ่ายเงินสด 21พ.ค.นี้ ลุยธุรกิจ”ยานยนต์ไฟฟ้า” ดันผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น EA อนุมัติออกหุ้นกู้ใหม่วงเงิน 2 หมื่นล. จ่ายปันผล 0.30 บ./หุ้น-จ่ายเงินสด 21พ.ค.นี้ ลุยธุรกิจ”ยานยนต์ไฟฟ้า” ดันผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตและนำไปชำระหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนด รวมทั้งอนุมัตินำเงินจากกำไรสะสม มูลค่า 1,119 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

Apr 25, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!