พระราชประวัติ ‘เจ้าชายฟิลิป’ กว่า 70 ปี ทรงเคียงข้างบัลลังก์อังกฤษ

พระราชประวัติ ‘เจ้าชายฟิลิป’ กว่า 70 ปี ทรงเคียงข้างบัลลังก์อังกฤษ

บทบาทของเจ้าชายฟิลิปไม่มีการกำหนดบทบาทของพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอย่างเป็นทางการ และบทบาทของพระองค์ในที่สาธารณะกับชีวิตส่วนพระองค์ก็แตกต่างกันอย่างมาก

Apr 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!