พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ปรับปรุงครั้งใหญ่หลังปิดให้บริการในช่วงโควิด

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ปรับปรุงครั้งใหญ่หลังปิดให้บริการในช่วงโควิด

พิพิธภัณฑ์กำลังใช้ประโยชน์จากการปิดให้บริการนี้เพื่อดำเนินงานสำคัญต่างๆ จำนวนมาก เช่นเร่งดำเนินการบำรุงรักษา และเริ่มงานซ่อมแซมที่ยากต่อการกำหนดเวลา

Mar 10, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!