“ยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต” ซานี่ ไทยยนต์ฯคว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021 จาก มสวท.

“ยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต” ซานี่ ไทยยนต์ฯคว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021 จาก มสวท.

รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ให้แก่นายยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด

Dec 13, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!