รถหายได้คืน ด้วยความร่วมมือของตำรวจและระบบอัจฉริยะ i-SMART

รถหายได้คืน ด้วยความร่วมมือของตำรวจและระบบอัจฉริยะ i-SMART

จากการที่รถยนต์เอ็มจีได้มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART ที่จะแสดงข้อมูลตำแหน่งของรถยนต์ รวมทั้งมีฟังก์ชั่น Find My Car ที่สามารถแสดงเส้นทางในการไปถึงตัวรถ

Apr 2, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!