ระบบกักเก็บพลังงานของไพลอนเทค ช่วยญี่ปุ่นก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ตามแผนปฏิบัติการ “Beyond Zero”

ระบบกักเก็บพลังงานของไพลอนเทค ช่วยญี่ปุ่นก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ตามแผนปฏิบัติการ “Beyond Zero”

ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวมาแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดไพลอนเทคได้รับเครื่องหมายรับรอง S-Mark ของญี่ปุ่น สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี Force-H2

Feb 23, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!