ราคาหุ้นเทสลาดิ่งกว่า 4% หลังมีข่าวถูกจีนแบน เหตุกังวลด้านความมั่นคง

ราคาหุ้นเทสลาดิ่งกว่า 4% หลังมีข่าวถูกจีนแบน เหตุกังวลด้านความมั่นคง

รัฐบาลจีนได้แจ้งให้ข้าราชการระงับการขับรถเทสลามาทำงาน และห้ามการขับรถเทสลาเข้าไปในย่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานในหน่วยงานหรืออุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหว

Mar 19, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!