ลูกเรือยานอวกาศสเปซเอ็กซ์ เดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติ

ลูกเรือยานอวกาศสเปซเอ็กซ์ เดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติ

ข้อมูลจากการถ่ายทอดของนาซ่าแสดงให้เห็นว่า ทีมลูกเรือทั้ง 4 ที่เดินทางขึ้นสู่อวกาศไปด้วย ใช้เวลา 29 ชั่วโมงจากพื้นโลก ก่อนที่กระสวยจะโคจรมาเจอกับ ISS ที่ระดับความสูงจากพื้นโลกที่ 420 กิโลเมตร

Oct 9, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!