วิวัฒนาการของโลโก้นิสสันรูปดวงอาทิตย์

วิวัฒนาการของโลโก้นิสสันรูปดวงอาทิตย์

ตราสัญลักษณ์ของนิสสัน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ตราสัญลักษณ์ “นิสสัน” ที่เป็นทางการและเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในปี 1950

Apr 1, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!