วี คาร์โก ดันผู้บริหารชุดใหม่ รุกธุรกิจใหม่ รองรับแผนการเติบโต

วี คาร์โก ดันผู้บริหารชุดใหม่ รุกธุรกิจใหม่ รองรับแผนการเติบโต

กลุ่มบริษัทวี คาร์โก ปรับโครงสร้างการบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหารรุ่นที่ 2 เพื่อบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความแข็งแกร่งแก่องค์กรในระยะยาว โดยล่าสุด ลงทุน 20 ล้านบาท

Feb 3, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!