สงกรานต์ปีนี้ บุรีรัมย์ กิจกรรมแน่น!! ประมวลภาพความสวยงามที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

สงกรานต์ปีนี้ บุรีรัมย์ กิจกรรมแน่น!! ประมวลภาพความสวยงามที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

จัดเต็มความยิ่งใหญ่ ประดับไฟต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทางจังหวัดร่วมกับภาครัฐและเอกชน เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นเมืองแห่งแสงสีและวัฒนธรรม

Apr 2, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!