สภารัสเซียอนุมัติ ต่อเวลาสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ

สภารัสเซียอนุมัติ ต่อเวลาสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ

ผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ทางออนไลน์ว่า การขยายสนธิสัญญานี้เป็นการ “ก้าวย่างในทิศทางที่ถูก”

Jan 28, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!