สศอ. ขอเชิญร่วมหาทางรอดให้กับอุตสาหกรรมไทย และโอกาสใหม่ที่ท้าทาย กับงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2022 : Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย

สศอ. ขอเชิญร่วมหาทางรอดให้กับอุตสาหกรรมไทย และโอกาสใหม่ที่ท้าทาย กับงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2022 : Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย

นำเสนอวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 14 ภายใต้แนวคิด“Disruptive Change is the New Chanc

Oct 10, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!