สายการบินเอมิเรตส์คว้าสามรางวัลอันทรงเกียรติในงาน World Travel Awards

สายการบินเอมิเรตส์คว้าสามรางวัลอันทรงเกียรติในงาน World Travel Awards

สายการบินเอมิเรสต์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินชั้นนำ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยพิจารณาจากผู้มีสิทธิลงคะแนนจำนวนมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Dec 9, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!