สีพ่นรถยนต์ สแตนดอกซ์ (Standox) จาก แอ็กซอลตา พร้อมเริ่มให้บริการแล้วที่ วีซีบี คาร์ เซอร์วิส (VCB) บริการลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ด้วยสีพ่นซ่อมพรีเมียมมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี

สีพ่นรถยนต์ สแตนดอกซ์ (Standox) จาก แอ็กซอลตา พร้อมเริ่มให้บริการแล้วที่ วีซีบี คาร์ เซอร์วิส (VCB) บริการลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ด้วยสีพ่นซ่อมพรีเมียมมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี

วีซีบี คาร์ เซอร์วิส (VCB) เป็นศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ในประเทศไทยแห่งแรก ที่มีการลงนามสัญญาและพร้อมให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ สแตนดอกซ์ (Standox)

Mar 23, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!