ส.อ.ท. ชวนผู้ประกอบการฟังสัมมนาออนไลน์ การขึ้นทะเบียน Made in Thailand เพิ่มโอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ส.อ.ท. ชวนผู้ประกอบการฟังสัมมนาออนไลน์ การขึ้นทะเบียน Made in Thailand เพิ่มโอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เชิญชวนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าภายในประเทศขึ้นทะเบียนรับรองสินค้า Made in Thailand เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Mar 4, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!