หญิงเอเชีย เริ่มโครงการแท็กซี่ฟรีช่วยผู้สูงอายุเอเชียนอเมริกันในนิวยอร์ก

หญิงเอเชีย เริ่มโครงการแท็กซี่ฟรีช่วยผู้สูงอายุเอเชียนอเมริกันในนิวยอร์ก

ริเริ่มโครงการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือค่าแท็กซี่ฟรี ให้ผู้สูงอายุเอเชียนอเมริกันในนิวยอร์ก สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย ในภาวะที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังที่พุ่งเป้ามายังชุมชนเอเชีย

Apr 7, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!