หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้านหม้อแปลง ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่น้ำท่วมขัง ทั้งนี้การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ จะทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

Dec 7, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!