“หัวเว่ย” ประกาศนโยบายและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับธุรกิจศูนย์ข้อมูล

“หัวเว่ย” ประกาศนโยบายและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับธุรกิจศูนย์ข้อมูล

เปิดตัวผลิตภัณฑ์และประกาศนโยบายระบบนิเวศระดับโลกของศูนย์ข้อมูลหัวเว่ย (Huawei Data Center Facility Global Ecosystem Policy and Product Launch Event)

Nov 14, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!