หัวเว่ย และ เบย์วา อาร์.อี. สานต่อความร่วมมือ มุ่งหนุนพลังงานหมุนเวียนไทยเติบโต

หัวเว่ย และ เบย์วา อาร์.อี. สานต่อความร่วมมือ มุ่งหนุนพลังงานหมุนเวียนไทยเติบโต

ประเทศไทยมีจุดหมายที่ชัดเจนในการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้ต่ำกว่าระดับการดำเนินงานปกติ

Jun 17, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!