อก. เผย MPI เดือน ส.ค. ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 4.81 ส่งสัญญาณ ศก.ภาคอุตฯ ฟื้นตัวชี้ต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างศก. ไทย หลังต่างชาติประสบปัญหาโควิด-19 ระลอก 2

อก. เผย MPI เดือน ส.ค. ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 4.81 ส่งสัญญาณ ศก.ภาคอุตฯ ฟื้นตัวชี้ต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างศก. ไทย หลังต่างชาติประสบปัญหาโควิด-19 ระลอก 2

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 4.81 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

Oct 1, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!