อดานีจับมือโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เตรียมสร้างระบบนิเวศไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อดานีจับมือโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เตรียมสร้างระบบนิเวศไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้ โททาลเอนเนอร์ยี่ส์จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของอดานี นิว อินดัสทรีส์

Jun 15, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!