อินเวอร์เตอร์ของ Solis ช่วยขับเคลื่อนปั๊มน้ำมันที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนระบบ BIPV แห่งแรกของ Sinopec

อินเวอร์เตอร์ของ Solis ช่วยขับเคลื่อนปั๊มน้ำมันที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนระบบ BIPV แห่งแรกของ Sinopec

โครงการนี้คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 91,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไฟฟ้าที่ผลิตเกินมากว่า 10,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงจะส่งให้กับกริดไฟฟ้า ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าตลอดทั้งปีของ 12.5 ครัวเรือน

Jun 18, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!