อีกก้าวของการเดินทางอัจฉริยะบนยานพาหนะสองล้อ คอนติเนนทอลเปิดโลกการเชื่อมต่อรถจักรยานยนต์ แบบทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน

อีกก้าวของการเดินทางอัจฉริยะบนยานพาหนะสองล้อ คอนติเนนทอลเปิดโลกการเชื่อมต่อรถจักรยานยนต์ แบบทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน

การเชื่อมต่อโดยตรงของรถยนต์กับอินเทอร์เน็ตเป็นมาตรฐานในรถยนต์ระดับหรูและระดับกลางรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถใช้บริการการเชื่อมต่อของผู้ผลิตรถยนต์โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ จึงสามารถออนไลน์ได้เร็วขึ้นและประหยัดปริมาณข้อมูล

Oct 22, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!