อียิปต์ชูจุดขายโบราณวัตถุสถานใหม่ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

อียิปต์ชูจุดขายโบราณวัตถุสถานใหม่ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

อียิปต์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังพยายามหาทางดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยใช้การค้นพบโบราณวัตถุสถานใหม่มาเป็นจุดล่อใจ

May 31, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!