อโกด้าผสาน API เข้ากับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Thailand Pass

อโกด้าผสาน API เข้ากับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Thailand Pass

อโกด้ากำลังทำงานร่วมกับบริษัทด้านเทคโนโลยีระบบพิสูจน์ และการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (self-sovereign identity) ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนา Thailand Pass

Mar 25, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!