เกรท วอลล์ มอเตอร์ อวดโฉม “TANK 300 HEV Concept Car” และ “ORA Good Cat GT” ครั้งแรกในไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ อวดโฉม “TANK 300 HEV Concept Car” และ “ORA Good Cat GT” ครั้งแรกในไทย

ด้านการขยายสถานีชาร์จ สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการขยายสถานีชาร์จให้เพิ่มขึ้นเป็น 55 แห่งภายในปีนี้

Mar 21, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!