เกรท วอลล์ มอเตอร์ เฉลิมฉลองการเริ่มเข้ามาดำเนินงานในโรงงานที่จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ พร้อมพัฒนาสู่การเป็น Smart Factory ในประเทศไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เฉลิมฉลองการเริ่มเข้ามาดำเนินงานในโรงงานที่จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ พร้อมพัฒนาสู่การเป็น Smart Factory ในประเทศไทย

โรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองในประเทศไทยนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการดำเนินงานตามกลยุทธ์โลกาภิวัตน์ (Globalization Strategy) ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์

Nov 2, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!