เดลต้า ปั๊มลมเทคโนโลยีขั้นสูงจากอิตาลี เสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยี Delta Smart Visions ตรวจสอบการทำงานผ่านระบบออนไลน์

เดลต้า ปั๊มลมเทคโนโลยีขั้นสูงจากอิตาลี เสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยี Delta Smart Visions ตรวจสอบการทำงานผ่านระบบออนไลน์

DELTA DSV (Delta Smart Visions) ปั๊มลมที่นำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงาน นับเป็นการใช้งานปั๊มลมที่ทันสมัยสูงสุดและปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Mar 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!