“เดอะตุ้ย” วชิระ เรืองมาลัย นั่งนายก สรยท.ควบสมัยที่สอง ประกาศนโยบายเพิ่มสวัสดิการสมาชิก พร้อมจับมือภาครัฐและเอกชนยกกิจกรรมหลักสู่สากล

“เดอะตุ้ย” วชิระ เรืองมาลัย นั่งนายก สรยท.ควบสมัยที่สอง ประกาศนโยบายเพิ่มสวัสดิการสมาชิก พร้อมจับมือภาครัฐและเอกชนยกกิจกรรมหลักสู่สากล

เดินหน้าสานพันธมิตรสู่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ยกระดับมาตรฐานกิจกรรมหลักสู่สากล หลังสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

Jul 5, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!