เปลี่ยน 3 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับรถกระบะ

เปลี่ยน 3 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับรถกระบะ

หากนับตั้งแต่ยุคบุกเบิกของรถกระบะในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 ถือได้ว่ารถยนต์ประเภทนี้ถูกพัฒนามาไกลมาก แต่ยังมีบางเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถกระบะ

Apr 23, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!