เรนาสโซ มอเตอร์ มอบอาหารกล่อง “ปันสุข ปันอิ่ม” ส่งต่อความห่วงใยสู่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

เรนาสโซ มอเตอร์ มอบอาหารกล่อง “ปันสุข ปันอิ่ม” ส่งต่อความห่วงใยสู่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

โปรเจคมอบอาหารกล่อง "ปันสุข ปันอิ่ม" ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสู่ระดับชุมชนเพื่อให้ผู้ติดเชื้อที่กักตัวเข้าถึงสิ่งจำเป็น

Sep 30, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!