เริ่มแล้ว ปตท. จับมือ Foxconn ทำพิธีเร่มการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 3.7 หมื่นล้าน ผลิตเฟสแรก 50,000 คันต่อปี

เริ่มแล้ว ปตท. จับมือ Foxconn ทำพิธีเร่มการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 3.7 หมื่นล้าน ผลิตเฟสแรก 50,000 คันต่อปี

คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 นี้ โดยมีแผนตั้งโรงงานในแถบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC คาดสามารถเดินสายการผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024

Nov 13, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!