เรื่องควรรู้ก่อนติดโซล่าเซลล์

เรื่องควรรู้ก่อนติดโซล่าเซลล์

ปัจจุบันต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีราคาถูกกว่าการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และการติดตั้งโซล่าเซลล์ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

Dec 23, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!