เหินฟ้าอย่างมั่นใจ: สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการเที่ยวบินพิเศษ ตอกย้ำความสำเร็จด้านการฉีดวัคซีนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เหินฟ้าอย่างมั่นใจ: สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการเที่ยวบินพิเศษ ตอกย้ำความสำเร็จด้านการฉีดวัคซีนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ค่าโดยสารทั้งหมดสำหรับเที่ยวบินพิเศษ EK2021 นี้จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิสายการบินเอมิเรตส์ (The Emirates Airline Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสายการบินที่ไม่ได้หวังผลกำไร

Apr 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!