เอช เซม มอเตอร์ รับรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020

เอช เซม มอเตอร์ รับรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020

คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (ขวามือ) เข้ารับรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020 และเกียรติบัตรการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Oct 29, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!