เอช เซม ร่วมลงนามข้อตกลงกับกรมสรรพสามิต

เอช เซม ร่วมลงนามข้อตกลงกับกรมสรรพสามิต

พิธีร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้า ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

Aug 25, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!