เอช เซม ส่งกำลังใจผ่าน “การให้” ช่วยพี่น้องชาวอยุธยา

เอช เซม ส่งกำลังใจผ่าน “การให้” ช่วยพี่น้องชาวอยุธยา

มอบที่นอน 50 ชุดและถุงยังชีพ 150 ชุด แก่นายอำเภอมหาราช มอบถุงยังชีพ 50 ชุด แก่นายอำเภอบ้านแพรก ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพระนครศรีอยุธยา

Aug 5, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!