เอช เซม เผยโฉม ตู้ชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด

เอช เซม เผยโฉม ตู้ชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้ ถือเป็นนวัตกรรมต้นแบบ เราได้ทดลองใช้ภายในโรงงานและชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำข้อมูลประสิทธิภาพและความพึงพอใจกลับมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมความสะดวก

Apr 20, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!