เอมิเรตส์กับเที่ยวบินพิเศษสู่ภูเก็ต เพื่อการกลับมาของการท่องเที่ยวไทย สายการบินระหว่างประเทศรายแรกของโลกที่บินสู่ภูเก็ต หลังการเปิดพรมแดนอีกครั้งของไทย

เอมิเรตส์กับเที่ยวบินพิเศษสู่ภูเก็ต เพื่อการกลับมาของการท่องเที่ยวไทย สายการบินระหว่างประเทศรายแรกของโลกที่บินสู่ภูเก็ต หลังการเปิดพรมแดนอีกครั้งของไทย

สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในฐานะสายการบินระหว่างประเทศรายแรกที่เดินทางสู่จุดหมายปลายทางบนเกาะยอดนิยม

Nov 4, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!